Privacy

Romyvanesseveld.nl neemt de privacy van bezoekers van deze website zeer serieus.

Gegevens die u via deze website aan romyvanesseveld.nl toevertrouwt worden alleen gebruikt om contact op te nemen of uw vragen te beantwoorden. Romyvanesseveld.nl gaat zorgvuldig om met de informatie die u verstrekt. Alle gegevens die de website verzamelt worden vertrouwelijk bewaard. Ze worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht of op een andere manier openbaar gemaakt.

Disclaimer

De informatie op deze internetsite wordt geleverd ‘zoals deze is’. Het gebruik van de informatie op deze website en de eventueel daaraan gekoppelde pagina’s is voor eigen risico van de gebruiker.

In geen enkel geval kan de auteur aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of het gebruik van de informatie op deze website op het internet.

Aan de samenstelling en inhoud van deze website is de uiterste zorg besteed.
Ondanks dat aanvaardt romyvanesseveld.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan. Ook is romyvanesseveld.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis van het gebruik van deze website. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend.

Links naar internetsites van derden

Het is mogelijk dat deze website links bevat naar internetsites die onder verantwoordelijkheid van derden vallen. Romyvanesseveld.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites.

Cookies

Romyvanesseveld.nl gebruikt uitsluitend cookies om het verkeer op de website te meten en met die gegevens de website te verbeteren. De verzamelde gegevens zijn anoniem. Cookies van derden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van romyvanesseveld.nl